Najczęściej projektując wnętrze w którym planowany jest kominek gazowy staramy się go wyeksponować i umiejscowić w dobrze widocznym miejscu. Możemy wtedy napotkać problem z doprowadzeniem powietrza do paleniska i odprowadzeniem spalin. Kominek może byc umiejscowiony w centralnej części pomieszczenia przez co droga odprowadzania spalin znacznie się wydłuża. Często też projekt zabudowy samego wkładu kominkowego wyklucza ich odprowadzenie  bezpośrednio do góry. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wymuszającego cyrkulację np. Element4 PowerFan. Dzięki temu długość przewodu kominowego może wzrosnąć niemal 4 krotnie i można go zamontować w dowolnym kierunku.

Poniżej film prezentujący zasadę działania systemu.

power flue